Zorgboerderij Oldenbosch

Zorgboerderij Oldenbosch is een kleinschalige woonzorgvoorziening, gevestigd in Holwierde in de provincie Groningen. De zorgboerderij is opgericht vanuit de vraag om jongeren in een normale leefomgeving te laten (op)groeien met professionele begeleiding bij hun hulpvragen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud met ontwikkelingsproblematiek op diverse gebieden. Voor jongeren die tijdens het traject 18 jaar worden, is er uitloop mogelijk.

In de hulpverlening staat het creëren van veiligheid, het bevorderen van de eigen ontwikkeling en het toewerken naar zelfredzaamheid centraal. Stap voor stap wordt daaraan gewerkt, zowel op individueel niveau als in groepsverband. De huiselijke sfeer van Oldenbosch heeft daarbij een belangrijke rol.

Diensten

  • Begeleid wonen jongeren
  • Beschermd wonen jongeren

Contact opnemen met deze zorgverlener