Zorgboerderij Oldenbosch

Zorgboerderij Oldenbosch is een kleinschalige woonzorgvoorziening en dagbestedingslocatie, gevestigd in Holwierde in de provincie Groningen. De zorgboerderij is opgericht vanuit de vraag om jongeren in een stabiele leefomgeving te laten (op)groeien met professionele begeleiding bij hun hulpvragen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud met ontwikkelingsproblematiek op diverse gebieden. Voor deze jongeren is er beschermd wonen, begeleid wonen en logeeropvang mogelijk.

In de hulpverlening staat het creëren van veiligheid, het bevorderen van de eigen ontwikkeling en het toewerken naar zelfredzaamheid centraal. Stap voor stap wordt daaraan gewerkt, zowel op individueel niveau als in groepsverband. De huiselijke sfeer van Oldenbosch heeft daarbij een belangrijke rol.

Zorgboerderij Oldenbosch is tevens een plek voor dagbesteding voor volwassenen en voor mensen met dementie. Op de tweede locatie in Holwierde is een kleinschalige woonzorggroep voor negen bewoners met dementie. Het gaat hier om 24-uurszorg.

Diensten

 • Begeleid wonen jeugd
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen kinderen
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding jongeren
 • Dagbesteding kinderen
 • Dagbesteding volwassenen
 • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
 • Groepsbegeleiding kinderen
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding kinderen (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Woon-zorgvoorziening 18+ (permanent)

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden