Zorg op Maat Noord Begeleiding

Zorg op Maat Noord is een kleinschalige zorgorganisatie die begeleiding biedt in delen van provincie Groningen en Zuid-West Drenthe. De zorgverleners van Zorg op Maat Noord helpen om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ze bieden bijvoorbeeld begeleiding na ziekte of hulp bij het op de rails krijgen van de huishouding. De begeleiding is bedoeld voor hulpvragers van alle leeftijden en voor gezinnen.

Begeleiding thuis kan net die ondersteuning zijn die iemand nodig heeft om goed en vertrouwd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het kan gaan om ondersteuning bij het doen van boodschappen, de post doornemen, het onderhouden van sociale contacten of het aanleren van bepaalde vaardigheden. De begeleiding is volledig gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid en de eigen regie.

De zorgverleners van Zorg op Maat Noord zijn gemotiveerde zelfstandigen die met elkaar samenwerken om zo de zorg zo goed mogelijk in te richten. Zo krijgt iedereen de hulp die hij of zij nodig heeft.

Diensten

  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden