Zorg op Maat Noord

Zorg op Maat Noord is een kleine thuiszorgorganisatie die verzorging en verpleging aan huis levert, maar ook begeleiding. Bij Zorg op Maat Noord staat de zelfstandigheid van de cliënt voorop. Samen met de cliënt wordt een individueel zorgplan opgesteld, de wensen van de cliënt zijn daarbij richtinggevend.

Zorg op Maat Noord kan cliënten helpen bij de dagelijkse verzorging bijv. na een ziekenhuisopname, of die begeleiding nodig hebben bij het op de rails krijgen van een eigen huishouden. Ook wanneer er intensievere verpleging thuis nodig is (bijv. wondverzorging, infuusbehandeling, sondevoeding, het toedienen van injecties) kunnen de medewerkers van Zorg op Maat Noord deze zorg bieden.
Wanneer een cliënt terminaal ziek is en thuis wil blijven wonen, organiseert Zorg op Maat Noord passende zorg. Zo is er bijvoorbeeld professionele nachtzorg mogelijk.

De zorgverleners van Zorg op Maat Noord zijn gemotiveerde zelfstandigen die met elkaar samenwerken om zo de zorg zo goed mogelijk in te richten voor de cliënt. Zo krijgt iedere cliënt de hulp die hij of zij nodig heeft: deskundige en vertrouwde zorg op de momenten en de wijze waarop de cliënt dat wenst.

Diensten

 • 24-uurs thuiszorg
 • Ambulante begeleiding / thuisbegeleiding
 • Begeleiding bij: financiën, zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, gezondheidsproblemen, multiproblematiek, psychiatrische/psychische problematiek, (psycho-)sociale problematiek
 • Begeleiding van kinderen
 • Individuele begeleiding
 • Jeugdbegeleiding
 • Ouderenzorg
 • Palliatief terminale thuiszorg / palliatieve zorg
 • Persoonlijke verzorging
 • Thuiszorg / verpleging en verzorging thuis, o.a. stomazorg en wondzorg
 • Somatische zorg
 • Woonbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener