Zorg op Maat Noord

Zorg op Maat Noord is een kleine thuiszorgorganisatie die verzorging en verpleging aan huis levert, maar ook begeleiding. Bij Zorg op Maat Noord staat de zelfstandigheid van de cliënt voorop. Samen met de cliënt wordt een individueel zorgplan opgesteld. De wensen van de cliënt zijn daarbij richtinggevend.

Zorg op Maat Noord kan cliënten helpen bij de dagelijkse verzorging, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, of cliënten die begeleiding nodig hebben bij het op de rails krijgen van een eigen huishouden. Ook wanneer er intensievere verpleging thuis nodig is (bijvoorbeeld wondzorg, sondevoeding, het toedienen van injecties) kunnen de medewerkers van Zorg op Maat Noord deze zorg bieden.
Wanneer een cliënt terminaal ziek is en thuis wil blijven wonen en sterven, organiseert Zorg op Maat Noord passende zorg. Zo is er bijvoorbeeld professionele nachtzorg mogelijk.

De zorgverleners van Zorg op Maat Noord zijn gemotiveerde zelfstandigen die met elkaar samenwerken om zo de zorg zo goed mogelijk in te richten. Zo krijgt iedere cliënt de hulp en die hij of zij nodig heeft.

Diensten

 • 24-uurs palliatieve thuiszorg
 • Ambulante begeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Individuele begeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Gezinsbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Ouderenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Palliatieve terminale zorg
 • Persoonlijke verzorging
 • Sociale vaardigheidstraining volwassenen
 • Thuisbegeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Thuiszorg (routezorg)
 • Verpleging en verzorging thuis (routezorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener