Zorg op Maat Noord

Zorg op Maat Noord is een kleinschalige zorgorganisatie die thuiszorg, ambulante begeleiding en eventueel huishouding biedt in Zuidwest Drenthe. Bij Zorg op Maat Noord staat de zelfstandigheid van de cliënt voorop. Samen met de cliënt wordt een individueel zorg- of begeleidingsplan opgesteld. De behoeften van de cliënt zijn daarbij richtinggevend.
De zorgverleners van Zorg op Maat Noord helpen om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ze bieden bijvoorbeeld verzorging, verpleging en begeleiding na ziekte of hulp bij het op de rails krijgen van de huishouding. De hulp is bedoeld voor hulpvragers van alle leeftijden en voor gezinnen.

Wanneer iemand voor kortere of langere tijd hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging dan kun je een beroep doen op Zorg op Maat Noord. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstaan, wassen, douchen, naar het toilet gaan, medicijnen innemen en naar bed gaan.
Vaak is er een combinatie van persoonlijke verzorging en verpleging nodig. Bij verpleging kan het bijvoorbeeld gaan om wondverzorging, infuusbehandeling, zorg rondom sondevoeding en het injecteren van medicijnen.

Begeleiding thuis kan net die ondersteuning zijn die iemand nodig heeft om goed en vertrouwd zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het kan gaan om ondersteuning bij het doen van boodschappen, de post doornemen, het onderhouden van sociale contacten of het aanleren van bepaalde vaardigheden. De begeleiding van Zorg op Maat Noord is volledig gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid en de eigen regie.

De zorgverleners van Zorg op Maat Noord zijn gemotiveerde zelfstandigen die met elkaar samenwerken om zo de zorg en begeleiding zo goed mogelijk in te richten. Zo krijgt iedereen de zorg die hij of zij echt nodig heeft.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Dagbesteding volwassenen
  • Intensieve thuiszorg 18+
  • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
  • Vakantiezorg 18+ (tijdelijke periode verzorging en verpleging)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden