Zorg-Kracht

Zorg-kracht is een organisatie uit Nijmegen (Gelderland). Zij richten zich op jongeren en volwassenen uit deze omgeving met een psychiatrisch of psychosociale kwetsbaarheid en begeleiden hen bij wonen, werken en zelfstandigheid. Begeleiding vindt plaats aan huis in de vertrouwde omgeving of binnen eigen spreekkamers.

Als ambulante hulpverleningsorganisatie zet Zorg-kracht zich in voor een samenleving waarin burgers ongeacht cultuur, religie, taal, verstandelijke psychische en sociale beperkingen zich in veiligheid, vertrouwen en vrijheid kunnen ontplooien. Het uiteindelijke doel? Uit de moeilijke situatie komen en zodoende weer mee kunnen doen in de samenleving. Samen maken ze dat mogelijk door te kijken naar wat er wél kan!

Zorgkracht…

 • biedt een luisterend oor
 • denkt mee met de cliënt
 • staat schouder-aan-schouder met de cliënt
 • oordeelt niet en is transparant
 • heeft veel ervaring
 • is flexibel en heeft het vermogen om mee te bewegen

Bij Zorgkracht werken ze vanuit de presentiemethodiek en rehabilitatiemethodiek, wat betekent dat zij te allen tijde de cliënt blijven ondersteunen en streven naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid.

Zorgkracht richt zich ook nadrukkelijk tot mensen die na detentie hulp nodig hebben om weer terug te keren in de samenleving.

Diensten

 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden