Zorg-Kracht

Zorg-kracht biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. De missie is dat cliënten hierdoor hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken, zodat zij groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving. Wij werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de medewerker en de organisatie. Wij bieden concrete, eerlijke en toegankelijke maatwerkoplossingen voor onze cliënten.

Als ambulante hulpverleningsorganisatie zetten wij ons in voor een samenleving waarin burgers ongeacht cultuur, religie, taal, verstandelijke psychische en sociale beperkingen zich in veiligheid, vertrouwen en vrijheid kunnen ontplooien. Het uiteindelijke doel? Uit de moeilijke situatie komen en zodoende weer mee kunnen doen in de samenleving. Samen maken we het mogelijk door te kijken naar wat er wél kan, in plaats van niet, binnen dezelfde opwaartse lijn.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Begeleid wonen jongvolwassenen
  • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden