Woonboerderij Casa

Woonboerderij Casa biedt ondersteuning bij wonen en werk, op weg naar zelfstandigheid. Jongeren en jongvolwassenen kunnen bij Casa terecht voor begeleid wonen, beschermd wonen en thuisplus. Creatieve en muzikale ontwikkeling, duurzaamheid, natuur (dieren en moestuin) en gezonde voeding zijn hierbij belangrijke elementen.

Beschermd wonen bij Casa is bedoeld voor jongvolwassenen in de leeftijd van 16,5 tot 27 jaar. Jongvolwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen en begeleiding nodig hebben op de weg daar naartoe. Casa biedt met beschermd wonen een veilige basis van waaruit jongvolwassenen zich kunnen ontwikkelen. Kenmerken van wonen bij Casa zijn: eenvoud, duidelijkheid, structuur, samen leven en respect voor elkaar.

Jongvolwassenen die zelfstandig wonen maar nog ondersteuning nodig hebben, kunnen begeleid wonen en thuisplus krijgen van Casa.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen thuis
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Kortdurend verblijf jongeren
 • Kortdurend verblijf kinderen
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Thuisplus

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden