Wonen met Zorg

Bij Wonen op Zorg is de begeleiding afgestemd op de specifieke behoefte van kinderen en jongeren. In een sociaal verantwoorde woonomgeving zorgen de professionals van Wonen met Zorg dat bewoners zich veilig kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen.

De doelgroep betreft jeugdigen van 12 tot 18 jaar (eventueel met uitloop 18+) met ontwikkelingsproblematiek op diverse leefgebieden, psychische problematiek of een licht verstandelijke beperking.

Wonen met Zorg heeft als belangrijke pijlers begeleiding en coaching en educatie en ontwikkeling. Wonen met Zorg heeft drie woonlocaties in de provincie Groningen, waarvan twee locaties in Groningen-Zuid en één in Zuidwending, vlakbij Veendam.

Diensten

 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen kinderen
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Kortdurend verblijf jongeren
 • Kortdurend verblijf kinderen
 • Kortdurend verblijf volwassenen
 • Woonbegeleiding jeugd

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden