Wilskracht Noordhorn

Wilskracht-Noordhorn begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. Met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, zijn gemeentes verantwoordelijk voor de ambulante begeleiding van hun cliënten.

Net als deze gemeentes, streeft Wilskracht naar participatie, zelfredzaamheid, veiligheid en autonomie voor deze doelgroep. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van onze cliënten vormen de spil van hun bestaan. Samenwerken met organisaties die hetzelfde belang behartigen is hierin essentieel. Samen met hun cliënten werken wij toe naar rehabilitatie en herstel. Met een team van gedreven professionals en met innovatieve methodes begeleiden ze cliënten naar het uiteindelijke doel: wonen, werken en meedoen in de samenleving.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden