WadZorg B.V.

WadZorg bv is een kleinschalige thuiszorgorganisatie op Terschelling en in Harlingen en levert  huishoudelijke hulp, wijkverpleging, terminale zorg en op Terschelling ook kraamzorg.

Daarnaast heeft WadZorg op Terschelling een ZorgVilla, waar ze de mogelijkheid aanbieden om (kortdurend) te verblijven met zorg voor een uiteenlopende doelgroep.

De doelgroep van Wad!Zorg is breed, zo kan iedereen bij hen terecht voor verzorging, verpleging en begeleiding.

Diensten

 • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
 • Begeleid wonen jongvolwassenen (op jullie eigen locatie)
 • Beschermd wonen 18+ (op jullie eigen locatie)
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding volwassenen
 • Dagverzorging ouderen (op locatie)
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Hoogcomplexe thuiszorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
 • Intensieve thuiszorg 18+
 • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
 • Palliatieve thuiszorg 18+
 • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
 • Respijtzorg
 • Terminale thuiszorg 18+
 • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
 • Volledig pakket thuis (Wlz)
 • Woon-zorgvoorziening permanent 18+ (op jullie eigen locatie)
 • Woon-zorgvoorziening tijdelijk 18+ (op jullie eigen locatie)
 • Ziekenhuisverplaatste zorg
 • Zorghotel 18+ (op jullie eigen locatie)

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden