Transfer Zorg en Begeleiding

Transfer Zorg & Begeleiding is een kleine organisatie die jarenlange ervaring heeft in het begeleiden van jongeren en volwassen met diverse hulpvragen. Het kan gaan om begeleid wonen en kamertraining, weekendbegeleiding of logeren, of begeleiding thuis.

Transfer Zorg & Begeleiding richt zich met name op cliënten met autisme, ADHD, PDD-NOS, gedragsproblematiek of een licht verstandelijke beperking. Aandachtsgebieden kunnen zijn: sociale redzaamheid, probleemgedrag en psychisch functioneren. De gespecialiseerde begeleiding vindt plaats in samenwerking met orthopedagogen, sociaalpedagogische hulpverleners en verpleegkundigen.
Transfer Zorg & Begeleiding biedt ook opvoedingsondersteuning en/of gezinsbegeleiding. Het kan gaan om ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van een kind met een psychiatrische diagnose, maar ook om ouders met een psychiatrische diagnose die behoefte hebben aan ondersteuning.

De hulpverlening is gericht op het aanleren van vaardigheden, het verbeteren van de zelfredzaamheid en het zoeken naar mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Diensten

 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Groepsbegeleiding kinderen
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Logeeropvang kinderen
 • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
 • Weekendopvang kinderen
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden