Traject Dichtbij

Traject Dichtbij biedt ambulante begeleiding aan volwassenen met een forensisch verleden. Met een aanpak die zich kenmerkt door begeleiding op maat, empathie en het creëren van zelfvertrouwen wordt er gewerkt naar een succesvolle en veilige terugkeer in de samenleving. De begeleiders hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van (ex-)gedetineerden binnen het forensische kader.

Het opbouwen van een empathische relatie met de cliënt, het creëren van (zelf-)vertrouwen en denken in wensen en mogelijkheden zijn belangrijke speerpunten in de begeleiding van Traject Dichtbij. Samen met de cliënt stellen ze een begeleidingsplan op en werken ze aan zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en aan de gewenste en/of noodzakelijke gedragsverandering die nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en terugval te voorkomen.
De begeleiding varieert van hulp bij het regelen van praktische zaken – zoals het aanvragen van een uitkering of ID-kaart en het zoeken naar geschikte huisvesting – tot aan complexe begeleiding.

De begeleiders van Traject Dichtbij hebben een schat aan ervaring binnen het forensisch kader (tbs-kliniek, forensische psychiatrische kliniek, reclassering, penitentiaire inrichting). Door hun jarenlange ervaring hebben zij geleerd dat begeleiding aan (ex-)gedetineerden een empathische zorg-op-maat-aanpak behoeft waarbij je als begeleider snel en wendbaar moet kunnen zijn. De begeleiders hebben kennis van de risico’s en kunnen hierop anticiperen.

Traject Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij. 

Diensten

  • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden