Traject 58

Traject 58 biedt unieke individuele zorgtrajecten in binnen- en buitenland voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. De trajecten leiden in alle gevallen naar zelfstandig of begeleid wonen, naar school, werk of een combinatie hiervan. De op maat gemaakte trajecten vinden plaats in Frankrijk of Duitsland, in Nederland of in de thuissituatie.

Het buitenland-traject is ontwikkeld voor jongeren van 14 tot 24 jaar die dreigen vast te lopen in hun huidige leven of het gevoel hebben niet meer vooruit te komen. De jongere wordt de mogelijkheid geboden om in een geheel andere omgeving (weer) bewust te worden van de eigen mogelijkheden, waardoor hij (opnieuw) richting kan geven aan zijn leven.
Het traject wordt uitgevoerd op kleinschalige agrarische bedrijven op het Franse en Duitse platteland die zorgvuldig zijn geselecteerd door Traject 58. De jongere krijgt op de boerderij opdrachten en instructies van de boer. Daarnaast doet hij mee in het sociale leven van alle dag. De dagelijkse begeleiding is in handen van een Nederlandse partner van Traject 58 die in de omgeving woont. Deze begeleider staat weer in directe verbinding met Traject 58.
De duur van een buitenland-traject is tenminste 3 maanden.

Het Nederland-traject is ontwikkeld voor dezelfde jongeren waarbij om specifieke redenen een plaatsing in het buitenland niet wenselijk is. Het Nederland-project kan ook als vervolg dienen op het buitenland-traject. Het Nederland-traject vindt meestal plaats op boerderijen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De begeleiding is in handen van een begeleider van Traject 58.  Afhankelijk van de jongere kan de duur van het traject in Nederland variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Naast bovenstaande trajecten behoort ambulante individuele begeleiding in de thuissituatie ook tot de mogelijkheden.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Begeleid wonen jeugd
  • Begeleid wonen jongvolwassenen
  • Dagbesteding kinderen
  • Dagbesteding volwassenen
  • Zorgtrajecten in binnen- of buitenland (jongeren/jongvolwassenen)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden