Thuiszorg Dichtbij

Thuiszorg Dichtbij biedt hoogwaardige palliatieve zorg aan huis door gekwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden. Het gaat om verpleegkundige thuiszorg, zodat cliënten thuis kunnen blijven wonen en ook thuis kunnen sterven. Verplaatsing naar een verzorgingstehuis of hospice kan hiermee voorkomen worden.
De zorgverleners proberen om de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de thuissituatie, zodat er zo min mogelijk verandert voor de cliënt en diens naasten. Behoud van kwaliteit van leven is het doel van deze zorg, juist ook in de laatste levensfase.

Thuiszorg Dichtbij kan naast palliatieve zorg ook hoogcomplexe zorg leveren zoals beademingszorg, canulezorg, wondzorg, maar ook complementaire zorg die gericht is op verzachting en ontspanning.
Thuiszorg Dichtbij werkt in vaste teams die bestaan uit bevlogen en ervaren zelfstandige zorgverleners. Deze zzp’ers zijn geselecteerd op hun professionaliteit en persoonlijke kwaliteiten. Ze kunnen een aantal keer per dag langskomen, nachtzorg leveren of indien nodig 24 uur per dag aanwezig zijn. Speciaal voor cliënten die intensieve zorg nodig hebben en die klein wonen of voor cliënten die moeite hebben met de aanwezigheid van een zorgverlener in huis, biedt Thuiszorg Dichtbij de mogelijkheid om een kleine caravan bij de woning te plaatsen. Op deze manier is de privacy gewaarborgd maar blijft de zorg dichtbij.

Thuiszorg Dichtbij is onderdeel van Coöperatie Dichtbij. Zzp’ers die lid zijn van Coöperatie Dichtbij bieden onder de naam Thuiszorg Dichtbij verpleegkundige en palliatieve (terminale) zorg thuis. 

Diensten

  • 24-uurs palliatieve thuiszorg
  • Nachtzorg
  • Palliatieve zorg
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en verzorging thuis (geen routezorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener