Thuisteam Twente

Thuisteam Twente is een kleinschalige zorgorganisatie, werkzaam in de regio Almelo. Ze leveren maatschappelijke ondersteuning en praktische hulp aan mensen die het moeilijk vinden regie te voeren over hun dagelijkse leven. Dat kan zijn vanwege een verstandelijke, psychische, lichamelijke of cognitieve beperking, of een combinatie daarvan. Soms is de ondersteuning tijdelijk, soms voor langere tijd en soms is blijvende ondersteuning noodzakelijk.

Thuisteam Twente denkt niet in doelgroepen, maar bekijkt samen met de cliënt en diens omgeving wat er aan hulp nodig is en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Als het nodig is, bieden ze naast ondersteuning en praktische maatschappelijke hulp ook verpleegkundig toezicht, basisverzorging, huishoudelijke hulp, mantelzorgontlasting en (arbeidsmatige) dagactiviteiten of ontspanning in hun ‘huiskamer’.

Thuisteam Twente werkt bij de cliënten thuis. Sommige cliënten hebben echter in meer of mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Het zorgaanbod kan hier op worden afgestemd. In de eigen thuissituatie van de cliënt biedt Thuisteam Twente veiligheid en structuur middels een avondronde, 24/7 bereikbaarheidsdienst en korte lijnen tussen cliënt, zorgverleners en ondersteunende medewerkers. Uiteraard wordt er hierbij (als het nodig is) samengewerkt met behandelaren en veiligheidsinstanties.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen thuis
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding volwassenen
 • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Systeemtherapie (ambulant)
 • Woon-zorgvoorziening 18+ (permanent)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden