Team 050

Team 050 biedt begeleiding aan kinderen en jongeren t/m 25 jaar met een aandachtstoornis, ASS-problematiek of een verstandelijke/lichamelijke beperking. De begeleiding wordt geboden door enthousiaste en benaderbare begeleiders die op hun beurt weer worden ondersteund door een gezinscoördinator. De begeleiding vindt plaats daar waar nodig is – thuis of op school – en op de momenten dat het nodig is, dus ook ’s avonds of in het weekend. Team 050 kan begeleiding bieden bij het plannen en organiseren, het aanleren van sociale vaardigheden, bij huiswerk of het vergroten van de zelfredzaamheid.

Een specialisme van Team 050 is de begeleiding van kinderen/jongeren in de klas. Deze zorg kan ingezet worden in het (speciaal) basis- en middelbaar onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, op iedere dag van de week en op elk gewenst tijdstip. Het gaat om doelgerichte begeleiding op gebied van leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie en TOS), verzuim, uitval, (leer- of onderwijs)achterstanden en gedragsproblematiek. Begeleiding kan zowel in de klas als één-op-één.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden