Summa Cura B.V.

Iedereen wil een lang en voldoening gevend leven. Het liefst in een vertrouwde thuisomgeving, waar sociale activiteiten en hobby’s kunnen doorgaan. Maar soms kunnen gezondheidsproblemen het gevoel van welzijn verminderen. Door middel van bekwame verzorging en persoonlijke begeleiding helpen wij u graag om uw zelfstandigheid te bewaren!

Summa Cura maakt zorg persoonlijk door uw wensen en behoeften centraal te stellen. Hun visie is om u als cliënt de regie te laten behouden en samen uw zelfredzaamheid te vergroten. Op deze manier dragen zij hun steentje bij zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Vanaf de oprichting is het hun doel geweest om zich te concentreren op een klein gebied. Hun team levert uitsluitend zorg en begeleiding in de wijk ‘De Maten’ in Apeldoorn. Doordat zij deze wijk goed kennen, kunnen zij u wegwijs maken in de verschillende voorzieningen in uw omgeving.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Intensieve thuiszorg 18+
  • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Terminale thuiszorg 18+
  • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
  • Wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden