PiTi Ontwikkeling & Educatie

PiTi biedt dagbesteding, therapie, onderwijs, begeleid wonen & logeren aan kinderen, jongeren en volwassenen met ASS (autismespectrumstoornis) of een aanverwante uitdaging. Er wordt kleinschalig gewerkt. Het doel is dat cliënten zichzelf kunnen worden en van én met elkaar leren.

Stichting PiTi is in het leven geroepen om zorg voor de medemens te combineren met duurzaamheid en werkt zonder winstoogmerk. PiTi streeft ernaar mensen te verbinden, te inspireren en te ondersteunen. Er wordt gewerkt vanuit respect en gelijkwaardigheid waarbij veelal de sociocratische kringmethode wordt toegepast.
PiTi gaat op zoek naar de eigen motivatie van de cliënt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Door in contact te komen met de eigen motivatie kan iemand veel sneller en efficiënter leren en zich manifesteren. Een krachtige leeromgeving is hierbij onmisbaar.
PiTi streeft tevens ernaar een ambacht- en educatiecentrum te zijn alsook een kenniscentrum voor duurzaamheid, zelfvoorzienend wonen en werken.

Diensten

 • Ambulante begeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Begeleid wonen jeugd en volwassenen
 • Beschermd wonen kinderen, jeugd en volwassenen
 • Dagbesteding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Gezinsbegeleiding
 • Groepsbegeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Individuele begeleiding kinderen, jeugd en volwassenen
 • Kamertraining jeugd
 • Logeeropvang kinderen en jeugd
 • Weekendbegeleiding kinderen en jeugd
 • Woonbegeleiding jeugd en volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener