Stichting Hineni

Stichting Hineni verleent steun aan ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis. Dit doen zij middels het bieden van respijtzorg op hun zorgboerderij in Adorp. Respijtzorg is het tijdelijk verlenen van opvang met de benodigde zorg en ondersteuning voor het kind of de jongere. De verblijf- of logeerperiode kan variëren van een dag of nacht tot een week.
Hineni is gespecialiseerd in het snel en kundig inspelen op lichte crisissituaties.

De naam Hineni komt voor uit het Hebreeuws en staat voor ‘hier ben ik’. Deze naam is gekozen omdat de stichting beschikbaar wil zijn. Beschikbaar voor de kinderen en jongeren die komen logeren en ook beschikbaar voor de ouders die Hineni graag een beetje verlichting wil geven in de zorg voor hun kinderen.

Stichting Hineni heeft een christelijke identiteit. Dit komt tot uiting in de dagelijkse gang van zaken. Op zondag is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een dienst in de gereformeerde kerk bij te wonen.

LET OP: Stichting Hineni stopt vanaf december 2021 met dag- en logeeropvang. 

Diensten

  • Logeeropvang jongeren
  • Logeeropvang kinderen
  • Respijtzorg

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden