Stichting Effect

Stichting Effect biedt thuisbegeleiding aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekeken hoe de begeleiding wordt ingezet. De focus kan liggen op het stabiliseren van een situatie en het aanleren en vasthouden van nieuwe vaardigheden.

Stichting Effect is er voor mensen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere leefgebieden. Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische stoornis, maar dit is geen vereiste voor de begeleiding. Onze expertise ligt onder andere in het begeleiden van kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS, AD(H)D, angstklachten, depressieve klachten en emotieregulatie problematiek. Daarnaast bieden we gezinsbegeleiding.

Stichting Effect kent contra-indicaties die gebaseerd zijn op onze expertise en begeleidingssetting. Wij screenen hierop bij de aanmelding. Enkele voorbeelden van onze contra-indicaties:

• Verslaving
• Suïcidaliteit
• Agressieproblematiek
• Matige en ernstige verstandelijke beperking
• Acute psychotische problematiek
• Zorgmijding
• Kortdurende praktische begeleiding
• Begeleiding waarbij de ADL overgenomen moet worden
• Gebrek aan motivatie

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
  • Woonbegeleiding jeugd
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden