Stichting Brunnera

Stichting Brunnera biedt zorg op maat voor alle zorgbehoevenden en in het bijzonder voor christelijke allochtonen. Het kan gaan om verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of dagbesteding. De zorgverlening is altijd gebaseerd op wat de cliënt nodig heeft en belangrijk vindt. Ieder mens is anders, daarom stemt Stichting Brunnera de zorg af op de wensen, behoeften en persoonlijke situatie van de cliënten. De organisatie onderscheidt zich van andere organisaties door het rechtstreekse contact met cliënten, de kleinschaligheid en de sterke betrokkenheid van alle medewerkers.

De begeleiding van Brunnera kan activerend of ondersteunend zijn en vindt individueel plaats of in groepsverband in de vorm van dagbesteding. De dagbesteding biedt verschillende activiteiten ter bevordering van ontspanning, sport, sociale contacten, educatie of hersenstimulatie.

Stichting Brunnera biedt mensen die tijdelijke hulp nodig hebben verzorging en verpleging thuis. Dit geldt ook voor mensen die voor langere tijd of zelfs blijvend hulp nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van chronische ziekte of ouderdom. Een van de belangrijkste doelen van thuiszorg is dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Dagbesteding volwassenen
  • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)
  • Vakantiezorg 18+ (tijdelijke periode verzorging en verpleging)
  • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden