Soliris Zorg

Soliris Zorg is een zorgaanbieder voor ambulante begeleiding, bedoeld voor mensen van alle leeftijden met psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. De organisatie is gespecialiseerd in begeleiding aan jeugdigen en forensische nazorg.

Soliris Zorg is ontstaan vanuit liefde voor het vak. Eenieder helpen naar een stabiele basis is waar zij zich elke dag hard voor maken. De naam Soliris geeft deze passie weer, namelijk oog (iris) hebben voor het creëren van een solide (sol) fundament.

De missie van Soliris is om cliënten voor zover als mogelijk te helpen om de regie over het leven terug te kunnen nemen. Dit bereiken ze door ondersteuning te bieden aan mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden volgens het achtfasenmodel van Movisie. De begeleiding is met name gericht op participatie in de eigen leefomgeving. Soliris biedt stapsgewijze individuele begeleiding waarbij de kwaliteiten, het netwerk en de vraag van de cliënt altijd centraal staat.

Diensten

 • Ambulante begeleiding bij inburgering en integratie 18+
 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen thuis
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Kortdurend verblijf jongeren
 • Kortdurend verblijf volwassenen
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
 • Volledig pakket thuis (Wlz)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden