Social Unity

Ambulante cultuur sensitieve begeleiding op maat! Bij Social Unity werken professionals met jarenlange ervaring in de ambulante hulpverlening. Zij verlenen hulp aan cliënten met verschillende achtergronden en uit verschillende gezinssamenstellingen.

Social Unity begeleidt cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving en bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden. Er zijn verschillende oorzaken die als gevolg kunnen hebben dat een gezin (tijdelijk) uit balans is. Een verstoorde gezinssituatie kan een negatieve invloed hebben op alle gezinsleden.

De hulpverlener van Social Unity onderzoekt samen met het gezin, en indien van toepassing ketenpartner(s), waar het gezin problemen ondervindt, wat de wensen vanuit het gezin zijn, wat de draaglast en -kracht zijn en wat er nodig is om het gezin te helpen. Ouders worden ondersteund in hun rol als opvoeder en worden geholpen om hun kwaliteiten te benutten. Vervolgens kan het gezin weer op eigen kracht verder en kunnen kinderen gezond en veilig opgroeien. Indien van toepassing bieden zij ook ondersteuning bij scheidingsproblematiek.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden