SMT Zorg en Zorgadvies

SMT Zorg is een jonge en energieke thuiszorgorganisatie die zorg op maat biedt aan verschillende doelgroepen. De focus van SMT ligt op het welzijn van mensen waarbij ze met hun dienstverlening bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. SMT staat voor een persoonlijke aanpak, deskundige en gemotiveerde medewerkers, duidelijke afspraken, laagdrempeligheid, toegankelijkheid en respect voor de privacy.

SMT Zorg wil dat cliënten zich vertrouwd voelen bij de verpleging, verzorging en begeleiding die zij ontvangen. Dit willen zij o.a. bereiken door aan te sluiten bij de culturele achtergrond van cliënten. Doordat de medewerkers afkomstig zijn uit diverse culturen, kunnen zij (in de meeste gevallen) aansluiten bij de culturele achtergrond van de cliënt. Op deze manier ontstaat er bij de cliënt een prettig, vertrouwd en begrepen gevoel. SMT werkt met kleinschalige teams waarbij de cliënt altijd één vast aanspreekpunt heeft.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Palliatieve thuiszorg 18+
  • Intensieve (terminale) thuiszorg 18+
  • Langdurige intensieve thuiszorg 18+ (Wlz)
  • Persoonlijke verzorging (routezorg)
  • Thuiszorg (routezorg)
  • Vakantiezorg (verzorging en verpleging, tijdelijke periode)
  • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden