SID

SID is een kleinschalige zorginstelling die begeleid en beschermd wonen en woonbegeleiding thuis biedt aan jongvolwassenen. SID werkt met kleine teams van vaste begeleiders. De medewerkers zijn vakbekwame en breed opgeleide professionals. Kenmerkend voor SID is de klantgerichte en persoonlijke aanpak met korte lijnen.

SID biedt zijn cliënten professionele zorg op maat waarbij continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ketenzorg – dat wil zeggen samenwerking met instanties als het CJGV, de gemeente, een orthopedagoog, financiële zorgverlener of jeugdmaatschappelijk werker.
Het doel van SID is dat mensen met problemen en/of beperkingen (weer) zelfstandig hun leven kunnen leiden en zelf ‘aan het roer’ komen te staan.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Begeleid wonen jongvolwassenen
  • Beschermd wonen volwassenen
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden