SID Sociaal Pedagogisch Centrum

SID is een kleinschalige zorginstelling die ambulante begeleiding biedt, woontraining en dagbesteding aan jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. SID werkt met kleine teams van vaste begeleiders. Kenmerkend voor SID zijn een klantgerichte en persoonlijke aanpak met korte lijnen.

Ambulante begeleiding is erop gericht dat de cliënt weer zelf aan het roer komt te staan in het leven. Stapsgewijs leert de cliënt dagelijkse activiteiten op te pakken en ontstaat er steeds meer overzicht.
Wanneer cliënten al stappen hebben gezet naar zelfstandigheid, kan dagbesteding belangrijk zijn om het proces te ondersteunen. De belangrijkste doelen van dagbesteding zijn het vergroten van zelfstandigheid, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het bieden van structuur.

SID biedt zijn cliënten professionele zorg op maat waarbij continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ketenzorg – dat wil zeggen samenwerking met instanties als het CJGV, de gemeente, een orthopedagoog, financiële zorgverlener of jeugdmaatschappelijk werker.
Het doel van SID is dat mensen met problemen en/of beperkingen niet thuis blijven zitten maar deelnemen aan de maatschappij.

Diensten

  • Ambulante begeleiding
  • Begeleid wonen / kamertraining
  • Begeleiding bij: financiën, zelfstandig wonen, pedagogische problematiek, psychiatrische/psychische problematiek, (psycho-)sociale problematiek
  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding volwassenen, jeugd en kinderen
  • Groepsbegeleiding
  • Individuele begeleiding
  • Jeugdbegeleiding
  • Woonbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener