SID Sociaal Pedagogisch Centrum

SID is een kleinschalige zorginstelling die ambulante begeleiding biedt, woontraining en dagbesteding aan jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. SID werkt met kleine teams van vaste begeleiders. Kenmerkend voor SID zijn een klantgerichte en persoonlijke aanpak met korte lijnen.

Ambulante begeleiding is erop gericht dat de cliënt weer zelf aan het roer komt te staan in het leven. Stapsgewijs leert de cliënt dagelijkse activiteiten op te pakken en ontstaat er steeds meer overzicht.

SID biedt zijn cliënten professionele zorg op maat waarbij continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ketenzorg – dat wil zeggen samenwerking met instanties als het CJGV, de gemeente, een orthopedagoog, financiële zorgverlener of jeugdmaatschappelijk werker.
Het doel van SID is dat mensen met problemen en/of beperkingen niet thuis blijven zitten maar deelnemen aan de maatschappij.

Diensten

  • Begeleid wonen jeugd
  • Begeleid wonen volwassenen
  • Beschermd wonen volwassenen
  • Dagbesteding jeugd en volwassenen
  • Groepsbegeleiding jeugd en volwassenen
  • Individuele begeleiding jeugd en volwassenen
  • Kamertraining jeugd
  • Woonbegeleiding jeugd en volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener