Sezens Zorg

Sezens Zorg biedt verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding aan cliënten met verschillende afkomsten en geloofsovertuigingen. Daardoor is Sezens Zorg een interculturele zorgaanbieder. Door de mens- en servicegericht zorg is Sezens Zorg een organisatie waar iedereen zich thuis kan voelen.

Sezens Zorg is ontstaan vanuit de wens om zorg te verlenen waarin de mens centraal staat en de cliënt als persoon gezien wordt ondanks de zorg- of hulpvraag. Mensen die zorg of hulp nodig hebben moeten hun eigen manier van leven kunnen behouden. Sezens Zorg zet zich hiervoor in door met aandacht en afstemming zorg te verlenen. Dit kan door kleinschalig te werken.

De verpleegkundige van Sezens Zorg is tevens deskundig in het uitoefenen van complementaire zorg. Dat is zorg die gericht is op ontspanning en het vergroten van comfort, bijvoorbeeld wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden