S-Zorgt

S-Zorgt is in 2013 opgericht door Serdar Pas. Zijn doel was om passende zorg te bieden aan mensen met een Turkse achtergrond. Inmiddels is deze dienstverlening uitgebreid naar zorg voor cliënten met een migratieachtergrond en cliënten met een vluchtelingenstatus. S-Zorgt biedt met name ambulante begeleiding. Daarnaast adviseert S-Zorgt gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over het opzetten en implementeren van zorgdiensten voor cliënten met een migratieachtergrond en vluchtelingen.

Diverse instellingen en organisaties maken veel en onnodige kosten doordat zij in de omgang met cliënten met een migratieachtergrond en vluchtelingen verschillende taal- en cultuurbarrières ondervinden. S-Zorgt kan haar dienstverlening cultuurspecifiek en in de eigen taal toepassen. Hierdoor verloopt de zorg en ondersteuning sneller en effectiever. Hiermee vervallen onder meer de extra kosten die nodig zijn voor het inzetten van tolken. Daarnaast voorkomt het onnodig lange zorgtrajecten.

S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. S-Zorgt ondersteunt bij deelname aan het maatschappelijke verkeer, zodat hulpvragers met een beperking, een psychisch probleem of met psychosociale moeilijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. S-Zorgt wil de eigen kracht van cliënten – en hun netwerk – stimuleren en kijkt daarbij nadrukkelijk naar individuele situaties en mogelijkheden.

Diensten

  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Begeleiding bij inburgering en integratie
  • Gezinsbegeleiding
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Ouderbegeleiding (ouders)

Contact opnemen met deze zorgverlener