RoZorg v.o.f.

RoZorg is een organisatie die individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband biedt aan mensen met dementie en ouderen die vereenzaamen.

De missie van RoZorg is om de mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Door het bieden van individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke hulp probeert RoZorg de thuissituatie zo lang mogelijk in stand te houden.

Om huisgenoten of familie te ontlasten biedt RoZorg ook dagbesteding in groepsverband. Om ervoor te zorgen dat een ieder de nodige aandacht ontvangt en er actief meegedaan kan worden in hun dagbesteding kleinschalig van aard.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Dagbesteding volwassenen (op jullie eigen locatie)
  • Hoogcomplexe wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
  • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
  • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
  • Mantelzorgondersteuning
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden