R95 Zorg

R95 Zorg is specialist in het begeleiden van mensen met ASS, A(D)HD en/of mensen met psychiatrische en multiproblematiek. R95 helpt cliënten begrijpen wat er aan de hand is en hoe het komt dat zij bepaalde klachten hebben of dingen moeilijk vinden. Door hun visie, werkwijze en het feit dat zij actief inzetten op een samenwerking met het systeem en netwerk van de cliënt, zijn ze goed in staat om aan te sluiten bij de problematiek en in te zetten op stabiliseren, ontwikkelen en het aanleren van vaardigheden. Dit gebeurt middels ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding en coaching en training.

R95 biedt de begeleiding op verschillende levensgebieden, zoals in de thuissituatie, op school, op het werk, in de vrije tijd en in relaties met anderen. Het doel is dat de cliënt meer grip op zijn/haar leven krijgt en daardoor een beter en prettiger leven kan leiden, ondanks de klachten/problemen die hij/zij door de beperking ervaart.

Cliënten kunnen bij R95 speciale trainingen volgen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van trainingen zijn ‘TOP (Training Omgaan met Prikkelgevoeligheid)’,  ‘Inzicht krijgen en leren omgaan met ASS’, ‘Inzicht krijgen en leren omgaan met AD(H)D’ en ‘Omgaan met geld en budgettering’.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Forensische nazorg volwassenen (ambulant)
  • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
  • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden