R95 Routes naar Zorg

R95 Routes naar Zorg biedt ondersteuning of coaching aan mensen die niet of onvoldoende mee kunnen komen in de maatschappij. R95 helpt deze mensen bij het wegnemen van de belemmeringen zodat ze zich weer meer op hun persoonlijke ontwikkeling kunnen richten. De trajecten van R95 Routes naar Zorg kunnen plaatsvinden rond alle facetten van het leven, zoals (ambulante) woonbegeleiding, begeleiding tijdens een opleiding, dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Diensten

  • Ambulante begeleiding / thuisbegeleiding
  • Begeleid wonen / kamertraining
  • Begeleiding bij: financiën, werk, zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, multiproblematiek, pedagogische problematiek, psychiatrische problematiek, psychische problematiek, psychosociale problematiek, sociale problematiek, verslavingsproblematiek
  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding
  • Gezinsbegeleiding
  • Individuele begeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Werkervaringsplaatsen
  • Woonbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener