ProgresZorg

ProgresZorg levert zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Forensische Zorg. Het dienstenaanbod bestaat uit ambulante begeleiding, beschermd wonen (met toezicht nabij en op afroep) en proefwonen. De doelgroep van ProgresZorg bestaat uit hulpbehoevende volwassen met een (licht) verstandelijke beperking, gedrags- en/of maatschappelijke problemen en een verslavings- en/of justitieel verleden.

De naam van de organisatie is afgeleid van het woord ‘progressie’ en het uitgangspunt van ProgresZorg is dan ook om vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van hulpvragers. Zij geloven dat iedereen, ongeacht iemands problematiek of beperking, mogelijkheden heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen. Er wordt altijd gekeken naar iemands wensen, behoeften en eigen kracht en daar waar nodig wordt ondersteuning aangeboden. Bij de één zal die ontwikkeling in kleine stapjes gaan, bij de ander in grotere stappen. Door de kleinschaligheid is ProgresZorg erg flexibel en zijn er korte lijnen waardoor ze in staat zijn om snel in te spelen op veranderingen in de situatie van hulpvragers.

De ambulante begeleiding van ProgresZorg wordt in de eigen thuissituatie aangeboden. Er wordt o.a. hulp geboden aan mensen die graag zelfstandig willen (blijven) wonen, willen leren omgaan met financiën/gedragsproblemen, structuur willen in hun leven, hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan of steun willen bij het voorkomen van een terugval in een verslaving of criminaliteit.

Daarnaast biedt de organisatie woontrajecten op een eigen locatie aan. Het betreft een kleinschalige woonvorm voor beschermd wonen. Het doel van de trajecten is om de zelfredzaamheid en eigen regie dusdanig te vergroten, zodat uitstroom naar zelfstandig wonen in de toekomst haalbaar is. De woontrajecten zijn bestemd voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar oud, met een Wlz- of Wmo-indicatie.

ProgresZorg is ook een aanbieder van proefwonen. Dit is een traject in samenwerking met de Groninger Woningcorporaties. Hulpvragers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een kans aangeboden om een toekomst op te bouwen in een volwaardige sociale huurwoning. In het eerste jaar staat de huurovereenkomst op naam van ProgresZorg en ontvangt de hulpvrager ambulante begeleiding. Als het jaar goed wordt afgesloten, kan de huurovereenkomst overgezet worden op eigen naam en kan de ambulante begeleiding worden afgebouwd.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Begeleid wonen jongvolwassenen
  • Beschermd wonen thuis
  • Beschermd wonen volwassenen
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Woonbegeleiding jeugd
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden