POM-Ontzorgt

POM Ontzorgt is er speciaal voor mensen met dementie, Alzheimer, Parkinson, FTD, OPS en andere hersenaandoeningen. POM biedt hen ambulante begeleiding die gericht is op het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid. POM streeft ernaar om een cliënt langere tijd te kunnen begeleiden, zodat er een band, vertrouwen en structuur ontstaat.

POM Ontzorgt is een eenmansorganisatie van Atti Donker, ervaren doktersassistente, gecertificeerd ouderenconsulent en ambulant hulpverlener. Atti begeleidt mensen met dementie, Alzheimer of andere hersenaandoeningen van de beginfase tot de eindfase van de ziekte. Door het vroegtijdig inzetten van begeleiding kan zij gedurende het hele ziekteproces ondersteuning bieden. Dit heeft als voordeel dat er een vertrouwensband ontstaat die leidt tot betere zorg.
De ondersteuning van POM biedt veel mogelijkheden. Zij kan bijvoorbeeld ondersteuning en gezelschap bieden bij dagelijkse bezigheden, een geschikte vorm van dagbesteding vinden, een sociaal netwerk (her)inrichten, de zorgvrager ondersteunen bij het zoeken naar de juiste woonvorm en een signalerende/ondersteunende rol vervullen ten aanzien van medische zorg.

POM is er ook voor de mantelzorger. Door praktische ondersteuning, advies en lastenverlichting zorgt POM ervoor dat mantelzorgers een adempauze in kunnen lassen.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Mantelzorgondersteuning

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden