Philadelphia Werk & Begeleiding

Philadelphia Werk & Begeleiding Noord-Nederland biedt kwetsbare inwoners professionele ondersteuning. Voor het vergroten van hun zelfredzaamheid en bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Dit doen zij met ontwikkelingstrajecten gericht op participatie en/of (betaald, beschut of vrijwilligers)werk, ambulante begeleiding, arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, digitale ondersteuning en jobcoaching.

Philadelphia is een landelijke organisatie, die meestal lokaal kleinschalig is ingebed met expertise op het gebied van o.a. ASS, LVB-jongeren en verstandelijke beperking. Ze werken samen met inwoners, sociale teams, vrijwilligersorganisaties (voorliggende voorzieningen), ondernemers en ketenpartners, en bieden naast één-op-één live-begeleiding ook via digitale inzet begeleiding in de thuissituatie. Schoolverlaters trachten ze via branche-erkende leerlijnen verder te helpen naar een (betaalde) baan. Philadelphia hanteert een sociale en duurzaamheids-footprint en maakt zich sterk op het gebied van Mvo/SROI.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden