Personal Care For You

Personal Care For You is een kleine wendbare organisatie die persoonlijke hulpverlening biedt. De begeleiding wordt op maat geleverd. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij met de hulpverlener aan wil werken. De doelen vormen het uitgangspunt voor het behandelplan en de verdere begeleiding.
De werkwijze van Personal Care For You werpt al jarenlang zijn vruchten af voor veel cliënten. Juist ingewikkelde en complexe problematiek is hun expertise.

Personal Care For You biedt begeleiding, behandeling, training en coaching aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met diverse hulpvragen. De begeleidingstrajecten kunnen zowel kort als langdurig zijn.

Naast ambulante begeleiding biedt Personal Care For You ook diverse trainingen, waaronder mindfulnesstrainingen, rots-en-water-trainingen, ACT (Acceptance and commitment therapy), WIYS (Walking in your shoes) en systemisch coachen.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
 • Groepsbegeleiding kinderen
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding kinderen (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Systeemtherapie (ambulant)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden