Personal Care For You

Personal Care For You is een kleine wendbare organisatie die persoonlijke hulpverlening biedt. De begeleiding wordt op maat geleverd, de cliënt bepaalt zelf waar hij of zij met de hulpverlener aan wil werken. De doelen vormen het uitgangspunt voor het behandelplan en de verdere begeleiding.
De werkwijze van Personal Care For You werpt al jarenlang zijn vruchten af voor veel cliënten. Juist ingewikkelde en complexe problematiek is hun expertise.

Personal Care For You biedt persoonlijke begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die te maken hebben met diverse psychische en/of psychiatrische problematiek zoals AD(H)D, ASS-stoornissen, PDD-NOS, Asperger of persoonlijkheidsstoornissen. De begeleidingstrajecten kunnen zowel kort als langdurig zijn.

Diensten

  • Ambulante begeleiding
  • Begeleiding bij: financiën, zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, schoolverzuim, gezondheidsproblemen, multiproblematiek, pedagogische problematiek, psychiatrische problematiek, psychische problematiek, psychosociale problematiek, sociale problematiek, verslavingsproblematiek.
  • Begeleiding van etnische groepen / interculturele hulpverlening
  • Begeleiding van kinderen
  • Jeugdbegeleiding
  • Gezinsbegeleiding / opvoedondersteuning
  • Individuele begeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener