Paul Bos Training & Coaching

Paul Bos Training & Coaching helpt mensen om bewegen en gezonde eet- en leefgewoontes in hun leven te implementeren. Ze zijn gespecialiseerd in gezondheidsbegeleiding en werken o.a. (maar niet uitsluitend) met de doelgroepen autisme, AD(H)D, psychische beperkingen en verstandelijke- en fysieke beperkingen. Veelal hebben de cliënten een samengestelde diagnose, met de daarbij behorende risico’s, waardoor reguliere begeleidingsvormen niet mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben.

Het team zet o.a. beweging en beweging(instrumenten) in als middel om de cliënten te activeren. Ook wordt gewerkt aan een gezond voedingspatroon en leefritme, zelfdiscipline, een positief zelfbeeld, persoonlijke groei, sociale participatie, verminderen van depressies en pijnklachten en het verbeteren van de algehele welzijn. Dit wordt gedaan in een voor de cliënt passende – vaak prikkelarme – omgeving.

Hierbij zoomt Paul Bos Training & Coaching in op hetgeen dat echt aansluit op de cliënt zijn/haar persoonlijke situatie. Rekening houdend met de on- en mogelijkheden werken ze toe naar een situatie waarin idealiter structureel verbetering optreedt. Hierbij proberen ze niet uit het oog te verliezen dat in beweging komen, en het maken van de juiste, gezonde keuzes niet altijd even makkelijk of leuk is. Ze zoeken daarom altijd naar de optimale balans tussen efficiëntie, educatie en plezier tijdens de begeleiding.

Veel mensen kunnen door hun aandoening niet of onvoldoende aan hun gezondheid werken in de reguliere daarvoor bestemde faciliteiten. Echter is het voor iedereen belangrijk om aan sport te kunnen doen en aan zijn of haar gezondheid te kunnen werken. Paul Bos Training & Coaching helpt je graag om jouw mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten.

Diensten

  • Dagbesteding volwassenen (op jullie eigen locatie)
  • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden