NAH Zorg

NAH Zorg biedt ondersteuning in de thuissituatie aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH-zorgverleners en gecoördineerd vanuit het centrale Bureau NAH Zorg.

Wanneer een cliënt te maken krijgt met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) verandert zijn of haar rol in het gezin en de samenleving. Cliënten moeten leren omgaan met de psychische en sociale gevolgen van hersenletsel, maar ook partners en gezinsleden worstelen vaak met de veranderingen thuis. Daarnaast is er de afwikkeling van de letselschade en onzekerheid over de toekomst.

NAH Zorg heeft een unieke integrale aanpak die rekening houdt met deze complexe combinatie van sociale, medische, psychologische en praktische problematiek. Samen met de cliënt ontwikkelt de zorgverlener een stappenplan waarmee vanuit meerdere invalshoeken gewerkt wordt aan een nieuw toekomstperspectief. Partner of gezinsleden worden betrokken bij de zorgverlening en ondersteund bij hun rol in de veranderde thuissituatie. Het doel van de zorg is rehabilitatie en re-integratie van de cliënt.

Diensten

  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden