MTH-team

Het MTH-team van Coöperatie Dichtbij is een expertiseteam van deskundige verpleegkundigen (zzp’ers) met ruime ervaring in gespecialiseerde en hoog-complexe zorg thuis. MTH staat voor medisch technisch handelen. Met het MTH-team kunnen cliënten thuis verpleegd worden, zelfs wanneer de zorg erg complex is. Onder complexe zorg wordt bijvoorbeeld thuisdialyse, beademingszorg, diabeteszorg en complexe wondzorg verstaan.

De zorg van het MTH-team is bedoeld als aanvulling op de al bestaande thuiszorg. Wanneer een thuiszorgmedewerker bijvoorbeeld niet bevoegd en bekwaam is voor een specifieke verpleegtechnische handeling kan een gespecialiseerde verpleegkundige van het MTH-team worden ingezet.
Het MTH-team werkt in opdracht van medisch specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen.

Diensten

  • Hoogcomplexe thuiszorg o.a. beademingzorg, canulezorg, katheterzorg, wondzorg, diabeteszorg
  • MSVT o.a. thuisdialyse en infuustherapie

Contact opnemen met deze zorgverlener