MTH-team

Het MTH-team van Coöperatie Dichtbij is een expertiseteam van zelfstandige verpleegkundigen met ruime ervaring in gespecialiseerde zorg thuis. MTH staat voor medisch technisch handelen. Met het MTH-team kunnen cliënten thuis verpleegd worden, zelfs wanneer de zorg erg complex is. Onder complexe zorg wordt bijvoorbeeld thuisdialyse, complexe wondzorg en medicatie- en voedingspompen verstaan.

De zorg van het MTH-team is bedoeld als aanvulling op de reguliere thuiszorg. Wanneer een thuiszorgmedewerker bijvoorbeeld niet bevoegd en bekwaam is voor een verpleegtechnische handeling, dan kan een verpleegkundige van het MTH-team worden ingezet. Het MTH-team werkt in opdracht van medisch specialisten in ziekenhuizen, huisartsen en andere verwijzers.

Diensten

  • Hoogcomplexe thuiszorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
  • Hoogcomplexe wondzorg (aanvullend op reguliere thuiszorg)
  • Ziekenhuisverplaatste zorg

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden