MoteZ

MoteZ is er voor mensen die niet goed in hun vel zitten, die het lastig vinden om s’ ochtends op te staan en een dag zinvol in te delen. Mensen die financiële problemen hebben, of door medische of psychische klachten hun leven niet meer naar behoren kunnen inrichten.

Soms heeft iemand ondersteuning nodig om dagelijkse zaken (weer) op te kunnen pakken. Met ambulante individuele begeleiding zorgt MoteZ ervoor dat iemand (weer) zo zelfstandig mogelijk wordt.

MoteZ staat voor professionele ondersteuning op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de balans tussen draagkracht en draaglast. In een kennismakingsgesprek wordt besproken wat de wensen zijn, en de verwachtingen over en weer. Een hulpvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden zoals financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan de ondersteuning zich op één of meerdere van deze levensgebieden richten.

Diensten

  • Ambulante begeleiding bij inburgering en integratie 18+
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
  • Mantelzorgondersteuning
  • Volledig pakket thuis (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden