La Luna Care Zorg en Welzijn

La Luna Care is een organisatie met een breed aanbod van zorg en welzijn. In samenwerking met Coöperatie Dichtbij bieden ze met name verzorging en verpleging, zoals thuiszorg en palliatieve terminale zorg. De medewerkers van La Luna Care werken vanuit hun zorghart en bieden zorg zoals zij die aan hun naasten zouden geven. Ze luisteren met aandacht en doen wat nodig is om je de beste zorg te geven.

La Luna Care biedt als aanvulling op de reguliere zorg de mogelijkheid van complementaire zorg. Deze zorg wordt toegepast om meer comfort, ontspanning en welbevinden te bereiken, bijvoorbeeld middels massage, mindfullness en ontspanningsoefeningen. Complementaire zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en kan daarom geschikt zijn voor de palliatieve fase.

Diensten

  • Palliatieve thuiszorg
  • Palliatieve terminale thuiszorg
  • Persoonlijke verzorging
  • Thuiszorg (routezorg)
  • Verpleging en verzorging thuis (routezorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener