La Luna Care Zorg en Welzijn

La Luna Care is een organisatie met een breed aanbod van zorg en welzijn, zowel bij de cliënt thuis als op locatie. La Luna Care biedt pedagogische en psychosociale hulpverlening aan jong en oud, verpleging en thuiszorg, maatschappelijk werk, begeleiding, dagbesteding, complementaire zorg, ontspanningstherapie en schoonheid en welzijnsbehandelingen. La Luna Care werkt met kleine teams en vertrouwde gezichten.

La Luna Care laat cliënten actief meedenken in het formuleren van de eigen zorg/hulpvraag om zo de zelfredzaamheid te vergroten, en coacht cliënten naar het behalen van dit doel. Door oplossingsgerichte gesprekken wordt de cliënt uitgedaagd om na te denken over de eigen competenties in plaats van beperkingen. Ook wordt er gekeken naar welke mogelijkheden naasten hebben om een gedeelte van de zorg op zich te nemen. Uitgangspunt is dat zorg het dagelijks leven niet in de weg mag staan maar iemand in staat moet stellen het leven te leiden wat hij of zij graag wil.

Individuele begeleiding vormt vaak een verlengstuk op de behandeling van de psychiater of psycholoog. Vaak zijn er dan minder bezoeken aan de psychiater nodig zijn en zijn er sneller resultaten waarneembaar. Er is ook begeleiding in een groep mogelijk of wonen in een traject naar zelfstandigheid.

Diensten

  • Verzorging
  • Wijkverpleging
  • Pedagogische en psychosociale hulpverlening
  • Maatschappelijk werk
  • Begeleiding individueel
  • Dagbesteding en ervaringsplaatsen
  • Beschermd wonen voor jongeren in een traject naar zelfstandigheid
  • Complementaire zorg
  • Hulpmiddelen
  • Schoonheid en welzijn

Contact opnemen met deze zorgverlener