La Luna Care Zorg en Welzijn

La Luna Care biedt kleinschalige zorg en welzijn.. Zowel bij de cliënt thuis als op locatie. Het gaat o.a. om pedagogische en psychologische hulpverlening, jeugdzorg, begeleid en beschermd wonen en dagbesteding. Daarbij werkt La Luna Care met kleine teams en vertrouwde gezichten.

La Luna Care laat cliënten actief meedenken in het formuleren van de eigen hulpvraag om de zelfredzaamheid te vergroten.
Elke cliënt heeft competenties die door disbalans en/of te weinig stimulans niet of nauwelijks meer worden gebruikt. Het is dan van belang om de cliënt door middel van oplossingsgerichte gesprekken uit te dagen om zélf inzicht te verkrijgen in zijn/haar competenties.
Deze gesprekken voeren de medewerkers vanuit de beleving: wat kan iemand wél. Samen met de cliënt denken ze in mogelijkheden en kansen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen. Ook laten zij naasten hierin meedenken. Ze onderzoeken welke mogelijkheden de naasten hebben om een gedeelte van de hulp op zich te nemen.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding jongeren
 • Dagbesteding volwassenen
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden