La Luna Care Zorg en Welzijn

La Luna Care is een organisatie met een breed aanbod van zorg en welzijn. Ze bieden thuiszorg en wijkverpleging, dagbesteding en ervaringsplaatsen, ambulante begeleiding, begeleid en beschermd wonen en jeugdzorg. Daarnaast hebben ze een hulpmiddelenwinkel en kun je er terecht voor verschillende schoonheids- en welzijnsbehandelingen.
De medewerkers van La Luna Care werken vanuit hun zorghart en bieden zorg en begeleiding zoals zij die aan hun naasten zouden geven. Ze luisteren met aandacht en doen wat nodig is voor de cliënt. La Luna werkt met kleine teams en vertrouwde gezichten.

Elke cliënt heeft competenties die door disbalans en/of te weinig stimulans niet of nauwelijks meer worden gebruikt. Het is dan van belang om de cliënt door middel van oplossingsgerichte gesprekken uit te dagen om zélf inzicht te verkrijgen in zijn/haar competenties. Deze gesprekken voert La Luna Care vanuit de beleving: wat kan iemand wél. Samen met de cliënt denken ze dus in mogelijkheden en kansen in plaats van onmogelijkheden en beperkingen. Ook laten zij naasten hierin meedenken en onderzoeken zij welke mogelijkheden de naasten hebben om een gedeelte van de zorg op zich te nemen.

La Luna Care gelooft dat ons lichaam samenwerkt met onze geest en dat deze twee niet zonder elkaar kunnen. Als dit door omstandigheden wel gebeurt, dan is het tijd om weer in balans te komen. La Luna Care zet zich daar volledig voor in. Om de balans terug te krijgen wordt er begeleiding en/of verzorging en verpleging geboden op een deskundige en respectvolle manier. Dit kan zowel thuis als op locatie zijn.

Door de visie van La Luna Care zijn zij specialist in complementaire zorg. Dit is een aanvulling op de reguliere zorg. Complementaire zorg wordt toegepast om meer comfort, ontspanning en welbevinden te bereiken, bijvoorbeeld door massage, mindfullness en ontspanningsoefeningen. Complementaire zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en kan daarom geschikt zijn voor de palliatieve fase.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding jongeren
 • Dagbesteding volwassenen
 • Intensieve thuiszorg 18+
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Palliatieve thuiszorg 18+
 • Terminale thuiszorg 18+
 • Volledig pakket thuis (Wlz)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden