La Hacienda

La Hacienda biedt woonbegeleiding thuis en begeleid en beschermd wonen op locatie in Groningen voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Deze jongeren kunnen door verschillende redenen nog niet zelfstandig wonen. Dit kan komen door een ontwrichte gezinssituatie, ontwikkelings-, hechtings- of gedragsproblemen, dan wel in combinatie met bijvoorbeeld ASS of ADHD.

La Hacienda helpt jongeren om uiteindelijk helemaal zelfstandig te worden. Kom je als jongere in een begeleidingstraject, dan ondersteunt La Hacienda bij allerlei zaken. Ze kijken eerst naar de sterke en zwakke punten en wat de jongere al wel zelfstandig kan. Vervolgens wordt bepaald waar de jongere in begeleidt moet worden. Dit kan bijvoorbeeld bij het koken, de was doen, de financiën, het regelen van gemeentezaken of andere praktische dingen. La Hacienda helpt ook bij het vinden of volgen van een opleiding of dagbesteding en het ontmoeten van nieuwe mensen. De jongere leert regie te voeren over zijn/haar leven op een manier die bij de jongere past.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Begeleid wonen jeugd
  • Begeleid wonen jongvolwassenen
  • Beschermd wonen jongeren
  • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
  • Woonbegeleiding jeugd

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden