La Hacienda

La Hacienda biedt woonbegeleiding aan jongeren tussen de 16 en 26 jaar die zelfstandig willen wonen maar daar hulp bij nodig hebben bijvoorbeeld door verslaving of autismestoornissen. De woonbegeleiding kan plaatsvinden in een van de appartementen van La Hacienda of bij de jongere thuis. Samen wordt er gezocht naar een goede invulling van deze begeleiding. La Hacienda vindt dat iedereen onderdeel is van deze maatschappij. Alle jongeren worden gestimuleerd hun eigen talenten te ontdekken en optimaal te benutten, iedereen op het eigen niveau.

La Hacienda ziet begeleiding als een gelijkwaardige samenwerking tussen begeleider en jongere. Een samenwerking die als doel heeft de jongere zoveel mogelijk regie over haar of zijn leven te geven en op eigen kracht tot een zinvol bestaan te komen. Doelstellingen worden op individuele wijze door de jongere in samenwerking met de begeleiding geformuleerd. La Hacienda laat geen middel onbenut om deze doelstellingen ook daadwerkelijk met de jongere te realiseren.

Elke jongere werkt samen met enkele vaste begeleiders. Begeleider en jongere leren elkaar in dit proces goed kennen, waardoor het gemakkelijker is levensproblemen te delen, doelen op te stellen en deze te bereiken. De begeleiders onderhouden ook contact wanneer zij niet aanwezig zijn en zijn altijd bereikbaar bij calamiteiten, zelfs midden in de nacht.
Kleinschaligheid en een persoonlijke benadering vormen de kracht achter de samenwerking tussen jongere en begeleider. La Hacienda wil dat jongeren later met plezier terugkijken op de eerste jaren van zelfstandig wonen.

Diensten

  • Ambulante begeleiding
  • Begeleid wonen / begeleiding naar zelfstandig wonen / kamertraining
  • Beschermd wonen
  • Groepsbegeleiding
  • Individuele begeleiding
  • Logeeropvang
  • Weekendbegeleiding

 

Contact opnemen met deze zorgverlener