De Kunstsmederij

De Kunstsmederij neemt levenskunst als basis voor het werken met jongeren en volwassen met een hulpvraag. Levenskunst wordt vertaald als: het werken naar een diep gevoelde verantwoordelijkheid over het eigen bestaan en het welslagen daarvan.
De Kunstsmederij heeft ‘leven is een kunst’ als lijfspreuk en dat komt tot uiting in hun werkstijl. Ze werken ervaringsgericht door beeldende vorming, spel, muziek en dynamische werkvormen in te zetten die gericht zijn op het (her-)vinden van levensgeluk binnen de hulpvraag of beperking.

De Kunstsmederij werkt met zelfstandige, ervaren professionals die zich in de hulpverlening focussen op competentieverhoging en ervarend leren (leren door te doen). Het stimuleren van zelfregie, keuzevrijheid en zelfredzaamheid zijn daarbij uitgangspunten. Binnen de hulpverlening zijn er een aantal kernwoorden te omschrijven: samen, present, creatief, t-shaped, professioneel, hands-on, toegankelijk, echt.

Diensten

 • Begeleiding bij: zelfredzaamheid, schoolverzuim, multiproblematiek, pedagogische problematiek, psychiatrische/psychische problematiek, (psycho-)sociale problematiek
 • Begeleiding kinderen
 • Begeleiding naar zelfstandig wonen
 • Dagbesteding volwassenen, jeugd en kinderen
 • Gezinsbegeleiding / opvoedondersteuning
 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding
 • Jeugdbegeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Werkervaringsplaatsen
 • Woonbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener