Kindteam

Wanneer je kind ziek wordt, wil je als ouder vanzelfsprekend de best mogelijke zorg. Het liefst thuis, in de vertrouwde omgeving. Om die reden heeft Coöperatie Dichtbij het Kindteam opgericht. Dit team biedt verpleegkundige zorg aan huis aan ernstig en/of chronisch zieke kinderen. Zo kan een kind thuis blijven wonen en deel blijven uitmaken van het gezin, terwijl deskundige zorg gegarandeerd blijft. Vaak kan een kind ook eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen en of kan (her)opname worden voorkomen.

Het Kindteam bestaat uit verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor kinderen en daar veel ervaring mee hebben. Zij kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van het kind en het ziek zijn vanuit het perspectief van een kind benaderen.
Vrijwel elke vorm van zorg kan door het Kindteam geboden worden, waaronder complexe zorg zoals beademingszorg, canulezorg of hoogcomplexe wondzorg. Rond een kind wordt een vast klein team gevormd dat deze zorg aan huis gaat verlenen. Hoe die zorg in de praktijk wordt vormgegeven, wordt door de ouders bepaald: de ouders houden ten alle tijden de regie over de zorg. Het Kindteam kan korte zorgmomenten leveren, nachtzorg of 24-uurszorg, afhankelijk van wat er nodig is. De zorg kan thuis gegeven worden maar ook op school of op het kinderdagverblijf. Het Kindteam zoekt de samenwerking met leerkrachten en begeleiders, zodat een kind een zo gewoon mogelijk leven kan blijven leiden.

Het Kindteam is onderdeel van Coöperatie Dichtbij

Diensten

  • Kinderpalliatieve zorg (0-17 jaar)
  • Kinderthuiszorg (routezorg, 0-17 jaar)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden