Jongerenzorg Barkema en De Haan B.V.

Soms loopt het niet lekker thuis. Er is bijvoorbeeld veel ruzie tussen de jongere en ouders, broertje is depressief of één van de ouders is langdurig ziek. Op dat moment kan een ouder misschien denken: “We hebben hulp nodig.” Dat is het moment dat Barkema & de Haan kan helpen.

Jongerenzorg Barkema & De Haan gaat voor een samenleving waarin jongeren alle ruimte en steun krijgen om die verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen nemen. Zij zijn gespecialiseerd in jeugdhulpverlening, jongerenwerk en jongerenbeleid. Samen met jongeren problemen oplossen en zorgen voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Gemeentes en huisartsen kunnen voor hulp aan jongeren naar ons doorverwijzen.

Diensten

  • Ambulante begeleiding jongeren
  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Groepsbegeleiding kinderen
  • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
  • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden