JET – Je Eigen Traject Welzijn & Zorg

Je Eigen Traject (JET) is een zorgaanbieder in het Noorden van het land en biedt welzijn, zorg en onderwijs. JET richt zich op het begeleiden van jongeren van 10 tot 23 jaar, waarbij de complete ontwikkeling voorop staat. Met ruimte voor nieuwsgierigheid en ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

JET begeleidt jongeren zodanig dat zij het beste uit zichzelf halen binnen een hechte en veilige leeromgeving. Met oog voor de ander en respect voor elkaar. Vanuit JET wordt ondersteuning geboden vanuit warmte, aandacht en betrokkenheid. Zij geven uitleg over wat ze van jongeren verwachten, zowel qua schooltaken als qua sociaal-emotioneel gedrag. De aanpak kenmerkt zich door een warme autoritatieve werkwijze. Doordat JET jongeren uitleg geeft waarom iets moet of mag, doen zij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Hierdoor draagt JET bij aan de autonomie van een jongere en is er gelegenheid om op eigen wijze zich te ontwikkelen. Zo ontstaat er meer zelfstandigheid, wat leidt tot meer zelfredzaamheid.

Je Eigen Traject streeft ernaar dat jongeren met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. De begeleiders inspireren, motiveren en geven vertrouwen. En dat is precies wat ze jongeren willen meegeven.

Diensten

  • Dagbesteding jongeren
  • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
  • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden