Invizo

Invizo biedt coaching bij de mensen thuis, begeleiding individueel en is opgeleid in het bieden opvoedingsondersteuning vanuit de methodiek Video Hometraining.

Bij Video Hometraining maak je korte video-opnames van alledaagse momenten en hoe je met elkaar omgaat. Die video-opnames neem je samen met een begeleider door en je bespreekt wat er op de beelden gebeurt.

Ook biedt Invizo op twee verschillende locaties begeleiding groep in de vorm van een dagbesteding. Cliënten hebben vanwege psychische en/of psychiatrische problematiek afstand tot de arbeidsmarkt.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen kinderen
 • Dagbesteding jongeren
 • Dagbesteding volwassenen
 • Gezinsbegeleiding (ambulant)
 • Gezinshuis
 • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Individuele begeleiding jongeren (niet ambulant)
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden