Logeerboerderij Hippago V.O.F.

Logeerboerderij en minimanege Hippago biedt logeeropvang aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of gedragsproblemen of gedragsstoornissen zoals ADD en ADHD die van paarden en paardrijden houden. De logeeropvang kan gecombineerd worden met individuele begeleiding of dagbesteding.

Bij logeeropvang bouw je als zorgverlener snel een vertrouwensband op met cliënten. Wanneer hier tevens begeleiding bij plaatsvindt, kan dit sneller leiden tot de gewenste resultaten.
Logeeropvang met begeleiding kan individueel ingezet worden of in een groep.
Logeerboerderij Hippago wil cliënten een plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hierbij heeft Hippago voor cliënten een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren in groepsverband, het rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren inschatten en omgaan met groepsdruk. Het belangrijkste hierbij is dat iedereen met plezier op het eigen niveau bezig is en het vertrouwen in eigen kunnen wordt versterkt. Het bieden van stabiliteit en structuur is hierbij onmisbaar.

Diensten

  • Individuele begeleiding kinderen en jeugd
  • Logeeropvang kinderen en jeugd
  • Gezinshuis

Contact opnemen met deze zorgverlener