Logeerboerderij Hippago

Logeerboerderij en minimanege Hippago biedt logeeropvang aan jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum en/of gedragsproblemen of gedragsstoornissen zoals ADD en ADHD. Het gaat om jongeren tussen de 8 en 25 jaar die van paarden en paardrijden houden. De logeeropvang kan gecombineerd worden met individuele begeleiding of dagbesteding.

Logeerboerderij Hippago wil cliënten een plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hierbij heeft Hippago voor cliënten een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren in groepsverband, het rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren inschatten en omgaan met groepsdruk. Het belangrijkste hierbij is dat iedereen met plezier op het eigen niveau bezig is en het vertrouwen in eigen kunnen wordt versterkt. Het bieden van stabiliteit en structuur is hierbij onmisbaar, evenals de liefde voor paarden.

Diensten

  • Begeleiding met paarden jongeren
  • Begeleiding met paarden kinderen
  • Begeleiding met paarden volwassenen
  • Logeeropvang jongeren
  • Logeeropvang kinderen
  • Respijtzorg
  • Weekendopvang jongeren
  • Weekendopvang kinderen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden