Het Vaderhuis

Het Vaderhuis biedt een warm, gezellig thuis aan jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking en problematiek in bijvoorbeeld ASS, ADHD of hechtingsproblematiek. Samen, werkend aan de toekomst. Voor de één is dat zelfstandig wonen, voor de ander zelfstandig zíjn. Iedereen werkt, denkt en leeft op zijn of haar niveau. Het Vaderhuis biedt wonen, (ambulante) begeleiding en dagbesteding. Alle locaties zijn gevestigd in Hoogezand en Sappemeer.

Woongroep Compagniesterpoort is gericht op langdurige zorg, hier wonen cliënten met een Wlz-indicatie of beschermd wonen toezicht en nabijheid. Hier zijn we gericht op een zinvolle daginvulling en ontwikkeling in vaardigheden zonder per se door te hoeven stromen.

Wonen Rembrandtlaan is gericht op doorstroom. Hier wonen cliënten met beschermd wonen op afroep en nabijheid. Hier werken we in fases toe naar zelfstandig wonen, een baan en een goed netwerk.

Dagbesteding Hout & Zo is een werkplaats waar gewerkt wordt met hout, tuinonderhoud, moestuin en het bedrukken van kleding.

Dagbesteding Kadooz & Zo is een winkel waar creatief gewerkt wordt, met verschillende materialen. Alles wat gemaakt wordt in de werkplaats en de winkel, wordt in de winkel verkocht. Ook doen we vanuit de winkel de catering, hapjesschalen op bestelling of een lekkere uitgebreide lunch.

Het Vaderhuis werkt vanuit een christelijke visie. Voor cliënten is dit geen verplichting, en iedereen is welkom.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen thuis
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding jongeren
 • Dagbesteding volwassenen
 • Groepsbegeleiding jongeren (op locatie)
 • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
 • Kortdurend verblijf jongeren
 • Kortdurend verblijf volwassenen
 • Respijtzorg
 • Systeemtherapie (ambulant)
 • Volledig pakket thuis (Wlz)
 • Woon-zorgvoorziening 18+ (permanent)
 • Woon-zorgvoorziening 18+ (tijdelijk)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden