Het Mosterdzaad

Het Mosterdzaad is een kleinschalige zorgorganisatie voor begeleid wonen, beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding in de thuissituatie. Het Mosterdzaad is geïnspireerd en gemotiveerd door het christelijke geloof. Hun drijfveren zijn dan ook: rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. In de hulpverlening gaat Het Mosterdzaad uit van de mogelijkheden en ontwikkelkansen van elke individuele cliënt.

Het Mosterdzaad biedt begeleiding aan volwassenen met ASS of die door persoonlijke of psychosociale problemen opvang en ondersteuning nodig hebben. De organisatie is licentiehouder van Geef me de 5 en is HKZ-gecertificeerd.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Begeleid wonen jongvolwassenen
  • Beschermd wonen volwassenen
  • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener