Het Mosterdzaad

Het Mosterdzaad is een kleinschalige zorgorganisatie voor begeleid wonen, beschermd wonen en begeleiding in de thuissituatie. Het Mosterdzaad is geïnspireerd en gemotiveerd door het christelijke geloof. Hun drijfveren zijn dan ook: rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. In de hulpverlening gaat Het Mosterdzaad uit van de mogelijkheden en ontwikkelkansen van elke individuele cliënt.

Het Mosterdzaad biedt begeleiding aan volwassenen met ASS of die door persoonlijke of psychosociale problemen opvang en ondersteuning nodig hebben. Ook opvang en begeleiding van moeder en kind behoort tot de mogelijkheden.

De organisatie is licentiehouder van Geef me de 5 en is HKZ-gecertificeerd.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Individuele begeleiding volwassenen (niet ambulant)
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden