Het Middelpunt / de Omegagroep

Het Middelpunt/de Omegagroep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn of haar leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil functioneren. Maar soms lukt dat niet, bijvoorbeeld door een verstandelijke en/of psychische beperking. Het Middelpunt/de Omegagroep biedt begeleiding aan deze kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.

Het vertrekpunt van de begeleiding is het opbouwen van vertrouwen tussen de cliënt en de begeleiders. Hierbij betrekt Het Middelpunt zoveel mogelijk andere belangrijke personen in het leven van de cliënt. Vanuit een wederzijdse, respectvolle relatie onderzoeken de zorgverleners waar de cliënt bij gebaat is in het beantwoorden van diens appèl.

De manier waarop Het Middelpunt/de Omegagroep de begeleiding biedt is divers. Het kan gaan om ambulante begeleiding of gezinsbegeleiding, om arbeid- of dagbesteding of om woonbegeleiding.

Het Middelpunt/de Omegagroep is een zorgaanbieder voor iedereen, maar we houden er rekening mee als de christelijke levensovertuiging betekenis voor je heeft.

Diensten

  • Ambulante begeleiding
  • Begeleid wonen / kamertraining
  • Begeleiding bij: zelfstandig wonen, pedagogische problemen, psychiatrische problemen, psychische problemen, psychosociale problemen, sociale problemen
  • Begeleiding van kinderen
  • Beschermd wonen
  • Dagbesteding
  • Jeugdbegeleiding
  • Gezinsbegeleiding / opvoedondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Woonbegeleiding

Contact opnemen met deze zorgverlener