De Omegagroep

De Omegagroep gaat er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn of haar leven voert en zo zelfstandig mogelijk wil functioneren. Maar soms lukt dat niet, bijvoorbeeld door een verstandelijke en/of psychische beperking. De Omegagroep biedt begeleiding aan deze kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan in de vorm van ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, beschermd wonen, gezinshuizen en dagbesteding.

Goede begeleiding kan volgens De Omegagroep alleen ontstaan vanuit een respectvolle relatie. De begeleiders van Omega Groep nemen dan ook de tijd om de hulpvrager te leren kennen en zo wederzijds vertrouwen op te bouwen. Daar worden ook de belangrijke mensen rondom de cliënt bij betrokken. Op die manier kunnen ze het appèl dat op hen wordt gedaan ook echt helpend beantwoorden.

Diensten

 • Ambulante begeleiding jongeren
 • Ambulante begeleiding kinderen
 • Ambulante begeleiding volwassenen
 • Ambulante gezinsbegeleiding
 • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
 • Begeleid wonen jeugd
 • Begeleid wonen jongvolwassenen
 • Beschermd wonen jongeren
 • Beschermd wonen kinderen
 • Beschermd wonen volwassenen
 • Dagbesteding jongeren
 • Dagbesteding volwassenen
 • Gezinshuis
 • Langdurige ambulante begeleiding volwassenen (Wlz)
 • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
 • Woonbegeleiding jeugd
 • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

 • Hidden