Habitus Zorg en Welzijn

Habitus Maatschappelijke Zorg en Welzijn is een jonge en dynamische thuiszorgorganisatie met een warm hart voor haar cliënten. Habitus biedt lichamelijke- en persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke verzorging en palliatieve zorg. Hun speerpunt is aandacht hebben voor de versterking van de leefkracht van cliënten. Dit beogen zij te bereiken door kwalitatief hoogwaardige zorgverlening en door persoonlijk contact. Daarnaast houden zij rekening met de wensen en verlangens van cliënten en kunnen ze inspelen op verschillende culturele achtergronden.

Habitus MZW biedt zorg binnen de regio Twente voor volwassenen met maatschappelijke problemen, een beperking, aandoening of chronische of terminale ziekte. Bij alles wat ze doen staan hun kernwaarden centraal: respect, vertrouwen, keuzevrijheid, verbondenheid, persoonlijke aandacht en eenvoud.

Diensten

  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Intensieve thuiszorg 18+
  • Langdurige intensieve thuiszorg (Wlz)
  • Palliatieve thuiszorg 18+
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Terminale thuiszorg 18+

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden