Grateful Coaching

Grateful Coaching is een jonge dynamische hulporganisatie die begeleiding biedt aan cliënten die door verschillende oorzaken uit balans zijn geraakt. Het kan gaan om jongeren of juist oudere mensen, mensen met psychische of psychiatrische problematiek zoals ADHD, ASS, angststoornissen, dwangstoornissen, depressie of verslavingsproblematiek. Samen met de cliënt zoekt Grateful Coaching op creatieve wijze naar de eigen kracht van de cliënt zodat deze zelf de balans weer terug kan vinden in het leven en deze kan behouden. Zo wordt de kans op een terugval beperkt.

Daarnaast is Grateful Coaching gespecialiseerd in het begeleiden van multiprobleemgezinnen – gezinnen waar zowel sociaaleconomische als psychosociale problemen spelen. Multiprobleemgezinnen hebben vaak moeite met hulpverlening, wat resulteert in het voortijdig afbreken van de begeleiding, het afwijzen van hulp of het weigeren om mee te werken. Met behulp van integrale zorg wordt de begeleiding geoptimaliseerd.
Grateful Coaching biedt tevens hulp aan gezinnen waar er sprake is van een terminaal ziek gezinslid. Door praktische ondersteuning worden gezinsleden ontlast en kunnen zij weer aandacht hebben voor de zieke en het eigen rouwproces.

Diensten

  • Ambulante begeleiding kinderen
  • Ambulante begeleiding volwassenen
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Ambulante ouderbegeleiding (ouders)
  • Groepsbegeleiding kinderen
  • Groepsbegeleiding volwassenen (op locatie)
  • Opvoedondersteuning ouders (ambulant)
  • Woonbegeleiding jeugd
  • Woonbegeleiding volwassenen

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden