Flevocare Thuiszorg

Flevocare Thuiszorg is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen (zzp’ers) uit de provincie Flevoland. Zij bieden verzorging en verpleging thuis in de gemeente Dronten. Flevocare is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie, Parkinson of psychische problemen.

Flevocare is er voor zorgvragers die graag een klein, deskundig en ervaren team om zich heen willen. Een vast team dat aandacht en tijd heeft om de zorg op een fijne en persoonlijke manier te geven. De zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit wassen en aankleden, hulp bij het douchen, wondzorg, stomazorg, zwachtelen en medicijnen injecteren.

De zorgverleners van Flevocare kunnen tijdelijke korte zorg bieden, bijvoorbeeld na een operatie, maar ook intensievere zorg, bijvoorbeeld wanneer iemand terminaal ziek is en thuis wil sterven.

Diensten

  • Intensieve thuiszorg 18+
  • Palliatieve thuiszorg 18+
  • Persoonlijke verzorging 18+ (routezorg)
  • Terminale thuiszorg 18+
  • Thuiszorg (korte zorgmomenten, routezorg)

Contact opnemen met deze zorgverlener

  • Hidden